Datové sady

4 results

Uhrazené faktury

Uhrazené faktury Ministerstva obrany

  Zde jsou zveřejněny uhrazené faktury Ministerstva obrany od roku 2015 plynoucí ze zveřejněných smluv v registru smluv. Struktura dat vychází z návrhu otevřené formální normy ve smyslu § 3a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k...

  Dlužné pohledávky

  Dlužné pohledávky

   Přehled dlužných pohledávek MO za právnickými a fyzickými podnikajícími osobami

   Smlouvy uzavřené na NEN

   Uzavřené smlouvy z veřejných zakázek (VZ)

    Na profilu zadavatele NEN jsou zveřejněné smlouvy z uzavřených veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ze dne 14. března 2006 a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ​Aktualizace datových sad byla...