Datové sady

4 results

Smlouvy uzavřené na NEN

Uzavřené smlouvy z veřejných zakázek (VZ)

  Na profilu zadavatele NEN jsou zveřejněné smlouvy z uzavřených veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ze dne 14. března 2006 a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ​Datové sady budou aktualizovány...

  Uhrazené faktury

  Uhrazené faktury Ministerstva obrany

   Zde jsou zveřejněny proplacené faktury Ministerstva obrany

   Dlužné pohledávky

   Dlužné pohledávky

    Přehled dlužných pohledávek MO za právnickými a fyzickými podnikajícími osobami