Hlavní záložky

Welcome to the DKAN Demo

Vítejte na portálu Otevřená data Ministerstva obrany ČR

Na těchto stránkách jsou zveřejňena data o smlouvách, fakturách a pohledávkách resortu Ministerstva obrany. Jejich uveřejněním chce Ministerstvo obrany zajistit možnost přístupu široké veřejnosti k informacím o závazcích a uskutečněných výdajích a přispět tak k vyšší transparentnosti a kontrole veřejnosti nad fungováním ministerstva.

Přidat datovou sadu

Datové sady jsou napojeny na Národní katalog otevřených dat.

Uhrazené faktury Ministerstva obrany

Zde jsou zveřejněny proplacené faktury Ministerstva obrany

Dlužné pohledávky

Přehled dlužných pohledávek MO za právnickými a fyzickými podnikajícími osobami

Uzavřené smlouvy z veřejných zakázek (VZ)

Uzavřené smlouvy na NEN, archiv zakázek uzavřených na TENDERMARKET a Tender arena