Datové sady

3 results

Uhrazené faktury

Uhrazené faktury Ministerstva obrany

    Zde jsou zveřejněny proplacené faktury Ministerstva obrany

    Smlouvy uzavřené na NEN

    Uzavřené smlouvy z veřejných zakázek (VZ)

      Na profilu zadavatele NEN jsou zveřejněné smlouvy z uzavřených veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ze dne 14. března 2006 a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ​Datové sady budou aktualizovány...