Revize umožňují sledovat rozdíly mezi několika verzemi obsahu a vracet zpět starší verze.

Welcome

Welcome to the DKAN Demo

Vítejte na portálu Otevřená data Ministerstva obrany ČR

Na těchto stránkách jsou zveřejňena data o smlouvách, fakturách a pohledávkách resortu Ministerstva obrany. Jejich uveřejněním chce Ministerstvo obrany zajistit možnost přístupu široké veřejnosti k informacím o závazcích a uskutečněných výdajích a přispět tak k vyšší transparentnosti a kontrole veřejnosti nad fungováním ministerstva.

Přidat datovou sadu

Datové sady jsou napojeny na Národní katalog otevřených dat.

Skupiny

Přehled dlužných pohledávek MO za právnickými a fyzickými podnikajícími osobami

Zde jsou zveřejněny proplacené faktury Ministerstva obrany

Uzavřené smlouvy na NEN, archiv zakázek uzavřených na TENDERMARKET a Tender arena

Skupiny

Uhrazené faktury Ministerstva obrany

Zde jsou zveřejněny proplacené faktury Ministerstva obrany

Dlužné pohledávky

Přehled dlužných pohledávek MO za právnickými a fyzickými podnikajícími osobami

Uzavřené smlouvy z veřejných zakázek (VZ)

Uzavřené smlouvy na NEN, archiv zakázek uzavřených na TENDERMARKET a Tender arena