Kontakty

Kontakt - zveřejňování uzavřených smluv
Odbor správce kapitoly SE MO, oddělení financování
Tel: 973 201 829
e-mail: juzav@army.cz

Kontakt - zveřejňování faktur
Agentura finanční Ministerstva obrany
Oddělení účetnictví OCÚ
Tel: 973 295 541, 973 295 514

Kontakt - zveřejňování pohledávek
Odbor správy majetku SNM MO, oddělení správní
Tel: 973 201 776