Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Datové sady

24 datových sad

Kontakty

Kontakt - zveřejňování uzavřených smluv Odbor správce kapitoly SE MO, oddělení řízení ekonomické služby a akvizic Tel: 973 200 356, 973 201 836 e-mail: vz.osmap.ssm.mo@army.cz

Kontakt - zveřejňování faktur Agentura finanční Ministerstva obrany Oddělení účetnictví OCÚ Tel: 973 295 541, 973 295 514

Kontakt - zveřejňování pohledávek Odbor správy majetku SNM MO, oddělení správní Tel: 973 201 776

Dlužné pohledávky

Přehled dlužných pohledávek MO za právnickými a fyzickými podnikajícími osobami