Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Welcome to the DKAN Demo

Vítejte na portálu Otevřená data Ministerstva obrany ČR

Na těchto stránkách jsou zveřejňena data o smlouvách, fakturách a pohledávkách resortu Ministerstva obrany. Jejich uveřejněním chce Ministerstvo obrany zajistit možnost přístupu široké veřejnosti k informacím o závazcích a uskutečněných výdajích a přispět tak k vyšší transparentnosti a kontrole veřejnosti nad fungováním ministerstva.

Přidat datovou sadu

Datové sady jsou napojeny na Národní katalog otevřených dat.

Dlužné pohledávky

Přehled dlužných pohledávek MO za právnickými a fyzickými podnikajícími osobami

Uhrazené faktury Ministerstva obrany

Přehled uhrazených faktur Ministerstva obrany

Uzavřené smlouvy z veřejných zakázek (VZ)

Přehled zveřejněných smluv z uzavřených VZ